Pandemija Kovid 19

Pandemija

Pandemija Kovid 19 kamper turizam Nakon pandemije svi privredni subjekti će početi drugačije da razmišljaju o efikasnosti i ekonomičnosti, a kao društvo moraćemo razmišljati drugačije o tome kako delujemo. Pripreme za turističku sezonu 2021. uveliko su u toku, a prilikom takve vrste planiranja obavezno se u obzir uzimaju i promene koje su nastale kao posledica …

Pandemija Read More »